Alla delar för att slutföra din globala regelefterlevnadsstrategi

CSS erbjuder en unik CaaS-plattform (Compliance-as-a-Service) som ger dig fullständig kontroll över ditt globala regelefterlevnadsprogram, i kombination med stöd av marknadsledande expertis inom regelverk och hanterade tjänster. Uppfyll obligatoriska lagstadgade krav samtidigt som du optimerar data, drift och teknik strategiskt.

Fund Reporting

LÄS MER
Investment Monitoring

LÄS MER
Transaction Reporting

LÄS MER
Compliance Management

LÄS MER
Regulatory Book of Record (RBOR)

LÄS MER
Låt oss prata teknik.

Först ska du veta var det finns luckor

CSS arbetar med alla företag för att förstå exakt var luckorna finns i ditt globala efterlevnadsprogram och vägleda dig genom regleringsvägen från ett taktiskt till strategiskt tillvägagångssätt för efterlevnad.

Vi ska:

 1. Analysera befintliga processer för att se var du kan förbättra och de spärrar som hindrar dina framsteg.
 2. Identifiera besparingar genom att överföra specifika efterlevnadsprocesser och uppgifter till en automatiserad lösning eller hanterade tjänster.
 3. Planera och genomföra din framtida efterlevnadsstrategi för att uppnå maximal operativ effektivitet, skalbarhet, riskreducering och värdeskapande.

Fund Reporting

Den mest robusta helhetslösningen som finns tillgänglig

CSS levererar en komplett helhetslösning för fondrapportering som är oöverträffad på marknaden för djup och bredd i täckningen, med integrerad datahantering, lagstadgad rapporteringsprogramvara och dokumentproduktionskapacitet.

Regulatory Book of Record (RBOR)

Den globala Fund Reporting-lösningen bygger på ett centraliserat datahanteringssystem för datauppsamling och berikning av lagstiftning. Regulatory Record of Record (RBOR) hämtar, validerar och normaliserar data från flera datakällor, inklusive klientdata, marknadsdata och tjänsteleverantörsdata.

Analytics

Provides inputs to the Regulatory Book of Record (RBOR), from cost of executing trades to cost and charges and performance metrics. In addition, fund performance comparison, risk analysis and portfolio monitoring functionality is available via Longboat Analytics in Ireland, Italy, South Africa and Sweden.

Learn more about Longboat Analytics: fund analytics, data and website solutions here.

 • Berikning med externa marknadsdata
 • Fondföretag SRRI
 • Solvens II Capital Ratio (SCR)
 • PRIIPs SRI, scenarier och RIY
 • Beräkningar av transaktionskostnader
 • Risk och prestanda
 • Bilaga IV Riskanalys

Regleringsmallar

CSS-plattformen automatiserar produktion och utbyte av regleringsmallar, eller branschaccepterade datamängder, till försäkringsgivare, kapitalförvaltare och tredjepartsfondförvaltare, inklusive:

Learn more about the Silverfinch Regulatory Data Exchange

 • TPT (Solvens II)
 • EPT (PRIIP)
 • CEPT (PRIIPs)
 • EMT (MiFID II)
 • CTI (Cost Transparency Initiative)
 • DCPT / FVPT (DC Pensions - FCA COBS 19.8)
 • RG97 (ASIC)
 • J402 (nederländska pensioner)
 • VAG (Tyskland)
 • GroMiKV (Tyskland)

Dessa tjänster inkluderar även underliggande prestanda och riskanalys, samt beräkningar av transaktionskostnader efter behov.

Regulatorisk rapportering

CSS-plattformen tillhandahåller regelbundna ansökningar till tillsynsmyndigheter, nationella behöriga myndigheter, ARM och TR i flera jurisdiktioner, inklusive:

 • MMFR
 • CSSF U1.1
 • AIFMD bilaga IV
 • CPO-PQR
 • Form PF
 • Form ADV
 • Form 13F
 • Öppna protokoll
 • Form N-PORT
 • Form N-CEN
 • TIC BC / BL-1 / BL-2 / BQ-1 /
 • BQ-2 / BQ-3 / CQ-1 / CQ-2 / D / S / SHC / SGL / SLT / TFC 1/2/3

Dokumentproduktion och distribution

Easily navigate and manage the complexities of the production and distribution of factsheets, prospectuses and other key documents such as the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) focused on ESG, UCITS KIID and PRIIPs KID.

Läs mer om CSS kombination med AMFINE

Utnyttja flexibiliteten i en modulär, flerspråkig, flera jurisdiktionslösning som täcker ett komplett utbud av lagstadgade rapporteringskrav för produktion och distribution av dokument.

Använd SaaS-programvara med flera hyresgäster som låter dig automatisera produktion och distribution av all din rapportering om lagstiftning och marknadsföring.

Investment Monitoring

Efterlevnad sover aldrig. Håll dig före regleringsändringar

CSS automatiserar och förenklar offentliggörande av aktieägare, känsliga branscher och positionsbegränsningsövervakning för att hjälpa investeringsförvaltare och finansinstitut att hålla sig före regleringsändringar över hela globala jurisdiktioner, minska risker och optimera operativ effektivitet. Plattformen kombinerar unikt oöverträffad intern regelverksexpert med den mest omfattande uppsättningen branschlagliga data från aosfären.

Från kortförsäljningsförbud till känsliga branschändringar, regler och regler övervakas och uppdateras automatiskt i investeringsövervakningsplattformen i nästan realtid, så att du snabbt kan svänga till snabbt föränderliga lagkrav. Bredden och djupet av global täckning inkluderar:

Core to the Investment Monitoring platform, the Shareholding Disclosure module provides near real-time automated monitoring and reporting for beneficial ownership thresholds, including long, short, issuer and takeover panel reporting in more than 100 jurisdictions. The platform compares your firm’s holdings to relevant thresholds, provides alerts when action is required and generates disclosure notifications that can be filed with regulators.

 • Tillgång till den mest omfattande uppsättningen juridiska uppgifter om marknadsföringsskyldigheter på marknaden genom ett samarbete med aosphere, kompletterat av CSS-teamet av egna experter för regleringsvägledning
 • Automatisk integration med regulator-, utbytes- och referensdatakällor
 • Daglig och intradaglig bearbetning med integrerat arbetsflöde, anpassade varningar och fyllningsaviseringar för portföljer med stora volymer, inklusive derivat och index tittar igenom med fokus på undantagshantering
 • Generera automatiskt ett förfyllt anmälningsformulär beroende på relevant jurisdiktion eller regim och har mer än 140 färdigbefolkade formulär tillgängliga
 • Möjlighet att hantera komplexa utmaningar för aggregering av enheter och fondstrukturer

Vår skillnad:

 • Operativ effektivitet och skalbarhet: Optimera arbetsflödet för efterlevnad genom att hantera globala jurisdiktioner och trösklar via automatiseringsregler, beräkningar och aggregeringslogik
 • Upprepningsbar automatisering: Instruktioner om arkiveringsprocessen och automatiserade inlämningar garanterar ett repeterbart och tillförlitligt arbetsflöde
 • Flexibel och anpassningsbar plattform: Välj de jurisdiktioner, regler och varningar som matchar dina företags behov
 • Riskreducering: Säkerställ noggrannhet genom datavalideringar, godkännandearbetsflöde och ledningsrapportering

Delar enastående 

Shares Outstanding-tjänsten är en tilläggsfunktion till aktieinnehavsinformation och hjälper investeringsförvaltare att enkelt hitta nödvändig röstning och aktiekapitaldata från börser, tillsynsmyndigheter och tredjepartsdataleverantörer.

Andelar utestående data krävs vid utvärdering av innehav mot tröskelvärden men är notoriskt komplicerat för att erhålla och underhålla korrekt på grund av företagsåtgärder, jurisdiktionsnyanser och antalet tillgängliga källor.

CSS: s Shares Outstanding-tjänst förenklar förvärvet av aktuell omröstning och aktiekapitaldata genom att utnyttja upp till sex källor för att fastställa det bästa antalet att använda under tröskelanalysen.

Känsliga industrier hänvisar till två olika typer av investeringsbegränsningar:

 1. Begränsningar av utländska direktinvesteringar (FDI), ofta en del av nationella säkerhetsundersökningar av inkommande utländskt kapital
 2. Sektorsspecifika investeringsbegränsningar som gäller utan hänsyn till nationalitet.

Nästan alla finansiella jurisdiktioner har specifika branscher som anses vara "känsliga för fortsättningen av statliga och offentliga behov." Dessa industrier kan sträcka sig från försvar och media till kraftdistribution, verktyg och finansiell infrastruktur. Några av dessa industrier är till och med unika för det enskilda landet. Finansiella företag anser att känsliga branscher är utmanande eftersom dessa regler specificeras av jurisdiktionen utan något universellt tillsynsorgan.

Modulen Sensitive Industries i CSS: s Investment Monitoring-lösning tillhandahåller automatiseringsregler som täcker 99 jurisdiktioner som utvärderar utländska investeringsbegränsningar och branschspecifika gränser, anpassningsbara varningar om inflygnings- och överträdelsevarningar när de överskrider en rapporterbar gräns.

Med behörighetsregler som ofta ändras behöver investeringsförvaltare den smidiga lagstiftningen för att hålla jämna steg med regleringsändringarna. CSS samarbete med aosfären ger tillgång till deras djupgående och robusta bibliotek av regleringsregler och känsliga branscher, medan CSS interna team av experter på regleringsvägledning analyserar och verifierar dessa regler och levererar ytterligare detaljer eller standarder där det krävs eller kommer från.

 • Arbetsflödet innehåller en snabb implementeringsprocess som gör det möjligt för plattformen att göra uppdateringar i realtid för att snabbt anpassa sig till det flyktiga regleringslandskapet
 • Ger en mängd rapporter för en realtidsvy av regeldefinitioner och exporterbara detaljerade rapporter för att snabbt gräva in eventuella överträdelser som kan uppstå
 • Stöder flera typer av branschkoder (ICB / FTSE Russel, BICS och GICS-koder) och komplexa hierarkistrukturer
 • Precis som med Modulen Aktieinnehav kan du anpassa känsliga branscher, regler och varningar som matchar dina företags behov med flexibelt arbetsflöde och exporterbara rapporter
 • Tillgång till regelbundna sammanfattningar för Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Indien, som ger enkla förklaringar av regelkraven och rapporteringsplatser

Positionsgränsövervakningsmodulen i Investment Monitoring är en helautomatisk lösning för daglig inköp och spårning av börs- och tillsynsgränser för terminer, optioner och andra derivatinstrument.

The platform sources position limits and accountability levels daily on 50+ exchanges (plus CFTC and MiFID II). ​

 • Datahantering: Översätter marknadsdata och produktkoder från källsystem till utbyte eller regulatorvarukoder
 • Utsikt över takhöjd: Konfigurerbar och exporterbar headroom-rapport visar alla innehav som omfattas av utbytes- och / eller tillsynsgränser
 • Transparenta arbetsflöden: Genomgångskapacitet till portföljnivå detaljer
 • Anpassad varning: Automatiserade aviseringar utlöses för varningar och överträdelser med e-postaviseringskapacitet och konfigurerbara varningar i procent av en gräns
 • Spotkalender: Beräknar och spårar när dina positioner kommer in i punktens effektiva period för varje produkt.
Interna experter på regelverket

Kompletterande uppgifter om aktieägares avslöjande från aosphere (ett dotterbolag till Allen & Overy LLP)

Omfattande global täckning över jurisdiktioner, utbyten och känsliga industrier

Nära realtidsuppdateringar och varningar för smidig lagstiftning

Transaction Reporting

Fånga, konsolidera och rapportera alla nödvändiga transaktionsdata

Byggd på erfarenheter från EMIR och MiFID II integreras CSS: s multireguleringsplattform sömlöst med dina källsystem, vilket ger finansföretag flexibilitet att anpassa sig till snabbt föränderliga regler och krav från ESMA, Trade Repositories, ARM, EUNCA och andra globala tillsynsmyndigheter som ASIC MAS och HKMA.

Plattformen stöder följande regler:

 • MiFID II Transaktionsrapportering MiFIR Art. 26
 • MiFID II Positionsgränser Art. 58
 • EMIR
 • SFTR
 • Statistisk rapportering av penningmarknaden (MMSR)

CSS Transaction Reporting-lösningen är en agnostisk plattform som konverterar klientdata till de format som krävs av TR / NCA / ARM.

 • Har förmågan att konsolidera transaktionsdata och statisk data för att säkerställa fullständig rapportering
 • Inbyggda datavalideringar, inklusive behörighetskontroller med FIRDS och GLEIF för exakta ISIN och LEI, som säkerställer datainformationens riktighet och kvalitet

Transaktionsrapporteringsplattformen erbjuder avstämning av delegerad rapportering genom att hämta handelsdata från kundens källsystem och stämma av dem med handelsdata från lämpligt transaktionsregister.

 • Handlingar matchade direkt via UTI eller baserat på konfigurerbara kriterier
 • Matchande resultat visas med status, omatchade fält och källan till felaktighet - klientens källsystem eller transaktionsregister
En central plattform med flera regler för att tänka på transaktionsrapportering mer strategiskt

Sömlös integration med källsystem och plattformar

Normaliserad, konsoliderad transaktionsinformation via RBOR (Regulatory Book of Record)

Framtidssäker rapportering

Utnyttja GTR-gruppen av interna regleringsexperter, partners och tankeledare

Compliance Management

Bygg ramarna för ett mycket effektivt, strategiskt efterlevnadsprogram

Streamline and automate core compliance functions in a centralized platform with integrated workflow. Facilitate documentation and promulgation of policy, procedures and manuals, manage complex attestations and reporting, as well as workflows, task management, calendars and alerts to create an enterprise-wide compliance program.

Automatisera och centralisera medarbetarrelaterade efterlevnadskrav. En tilläggsmodul till Compliance Management, etisk kod automatiserar övervakningen av anställdas efterlevnadskrav.

 • Automatiserade regler för godkännande för godkännande för personlig handel, privata placeringar, presenter och underhållning, politiska insatser och externa affärsaktiviteter (OBA)
 • Direkt mäklarflöden för mer än 20 mäklare som automatiserar laddningen av anställdas handelsaktivitet
 • Anpassningsbara personliga handelsregler med säkerhetsbaserade och handelsbaserade alternativ
 • Automatiserad begränsad lista, varningar och aviseringar
 • Sida vid sida övervakningsrapporter om anställdas handelsmönster, inklusive jämförelse av personlig handel med fast handelsaktivitet för fall av samma dagshandel, bättre pris för anställda och front-running
 • Robust säkerhetsmästare från en pålitlig tredjepartspartner

Ha fullständig insyn i ditt företags handelsaktiviteter. En tilläggsmodul till Compliance Management, Trade Surveillance, automatiserar övervakningen av handelsaktiviteter för att följa interna policyer och lagkrav. Modulen ansluts direkt till klienthandelssystem och förser ditt efterlevnadsteam med varningar om regelefterlevnad, arbetsflödesverktyg för riskhantering och rapportering om efterlevnad efter handel.

 

 • Standardövervakningsrapporter efter handel för dussintals efterlevnadstester:
  • Insiderhandel
  • Allokeringstestning
  • Cross Trades
  • Handelsfel
  • Konflikter sida vid sida
  • Kortvarig handel
  • Analys av transaktionskostnader
  • Volymprofiler
 • Täckning för flera tillgångar och flera jurisdiktioner
 • Ledande tredjeparts dataintegrationer för transaktionskostnadsanalys, väsentliga nyheter och evenemang och marknadspriser
 • Behandlar en daglig transaktion, innehav och / eller kassaflödesfil via SFTP eller API
 • Kryptering vid vila och under transport

 • Skapande av policyer och förfaranden
 • Genomför riskbedömningar
 • Etisk kod
 • Handelsanalys och övervakning
 • Efterlevnadskalendrar och varningar
 • Uppgiftshantering och uppföljning
 • Intressekonflikter: Gåvor, politiska bidrag, aktiviteter utifrån etc.

Regulatory Book of Record (RBOR)

Enkelt källa och centralisera regleringsdata från olika system

I dagens komplexa och fragmenterade regelverk måste du behandla data som en tillgång, och det är absolut nödvändigt att aggregera och standardisera olika regleringsdata. CSS: s Regulatory Book of Record (RBOR) är det första centraliserade datahanteringssystemet för datainsamling och berikning av lagstiftning över CSS globala regelefterlevnadsplattform. CSS: s RBOR bygger omfattande länkar mellan datauppsättningar, frigör dubbla källdataintegrationer och minskar manuell aggregering.

Regelbaserad programvarumotor

Ett centraliserat lager med all lagstiftningsinriktad data

Hämta mer värde från data

Kraftfulla analysfunktioner

Starta konversationen

Ta det första steget på din globala regelefterlevnadsresa. En CSS-regleringsexpert kommer att kontakta dig nästa arbetsdag.